Keuring (België)

Definitie mobilhome 15 maart 1968:Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Artikel 69. (mobilhome) “kampeerwagen”: elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat : zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die […]

Banden

Zwerfautogebruikers en hun banden door Paul Descamps Veroudering van de motorhomebanden In het algemeen hebben zwerfautobanden meer hinder van veroudering dan van sleet. Het verouderingsproces heeft op de banden een grote invloed omdat het voertuig relatief veel stilstaat. Het weer is de grote boosdoener want regen, koude en zon volgen elkaar snel op. Door de […]