Vanomobil
GoBoony
Urbano
SEC Construction
Ruwelka Verzekeringen
Dicar Motorhomes
Alpha Motorhomes
ABC Mobile

Inhoud

Campersite op Instagram

Keuring (België)

Definitie mobilhome

15 maart 1968:
Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Artikel 69. (mobilhome) “kampeerwagen”: elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat : zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.

Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn, de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd. Bron

Eerste keuring motorhome

Het voertuig wordt in het keuringscentrum gewogen.
Op basis van het resultaat van die weging wordt het nuttig laadvermogen berekend. Het nuttig laadvermogen is het aantal kilogram waarmee de kampeerwagen mag geladen worden. Het is belangrijk om zonder overbelasting te rijden om belangrijke risico’s te vermijden, zoals het voortijdig afslijten van de banden en de verhoging van de remafstand. Om ongevallen te vermijden moet de bestuurder steeds deze limiet voor ogen houden bij het aan boord nemen van inzittenden en het laden van bagage en bijkomende uitrustingen.

Opgelet! Om het nuttig laadvermogen te berekenen moet de tarra van het voertuig bepaald worden tijdens de weging. Daarom moet het voertuig op de volgende wijze voorgereden worden voor de weging: zonder bestuurder met brandstoftank (diesel of benzine en LPG) gevuld tot minimum 90% met drinkbaar water- en gasreservoirs gevuld tot minimum 90%

Het verschil tussen de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) en het resultaat van de weging moet groter dan of ten minste gelijk zijn aan 75 kg. Na de weging wordt een identificatieverslag opgesteld met de volgende gegevens: de Maximaal Toegelaten Massa (MTM), de tarra, het nuttig laadvermogen, het aantal zitplaatsen volgens het reglement.

Indien het verschil kleiner is, wordt het identificatieverslag niet opgesteld en wordt een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van 15 dagen afgeleverd. 
Bron GOCA

Mobilhome gekeurd in een andere Lidstaat

Technische keuring in een andere Lidstaat wordt onder bepaalde voorwaarden erkend bij voertuiginschrijving in Belgie. Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie werd het voertuigtechnisch reglement bijgewerkt opdat voertuigen uit een andere Lidstaat die in Belgie ingeschreven worden, geen certificaat van overeenstemming (of gelijkvormigheidsattest) meer moeten voorleggen en opdat een louter visuele keuring volstaat indien het voertuig beschikt over een keuringsbewijs van minder dan twee maanden geleden.

Deze aanpassing geldt vanaf 30 september 2013. Vanuit de sector van de autokeuringscentra wordt gemeld dat het inschrijven van een voertuig in België, dat al ingeschreven was in een andere EU-lidstaat en daarbij over een Europees goedkeuringsnummer beschikt, net zoals voorheen gebeurt na het uitvoeren van een niet-periodieke tweedehandskeuring. De verplichting om een Europees certificate of conformity (COC) voor te leggen, vervalt.

Wanneer aan de voorwaarden voldaan is om een visuele tweedehandskeuring uit te voeren van uw motorhome, dan gebeurt dit voortaan zonder een remtest uit te voeren. In alle andere gevallen wordt een volledige tweedehandskeuring uitgevoerd.

Voor alle andere voertuigen die reeds ingeschreven zijn buiten de EU of die enkel over een nationale goedkeuring uit een andere EU lidstaat beschikken, blijven de bestaande procedures zonder meer geldig. 
Bron

Motorhome keuren als oldtimer

Kampeervoertuigen die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimers. De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als oldtimer, of voor een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor oldtimers uitgereikt.

Gedeeltelijke keuring: oldtimers zijn niet aan een volledige maar aan een gedeeltelijke keuring onderworpen. De onderdelen die allerbelangrijkst zijn voor de veiligheid van de inzittenden en van de andere weggebruikers worden nagegaan: keuring van de reminrichting nazicht van het chassisnummer nazicht van de aanwezigheid van een gevarendriehoek keuring van de stuurinrichting keuring van de sleepinrichting.

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd: een keuringsbewijs met de vermelding ´Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien´, Een aanvraag om inschrijving als oldtimer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.
Bron KM

Motorhome laten keuren in Wallonië

Uw motorhome keuren in Wallonië is geen enkel probleem. Ben je op vakantie in Wallonië en wil je daar dan de motorhome laten keuren dan kan dat even goed als in Vlaanderen. Bedenk wel, dat als er een mankement moet hersteld worden… dan moet je terug naar het zelfde station.

Tot slot

Bij een jaarlijkse herkeuring moet je nu alles leegmaken, heb je een motorhome met 4 toegelaten zitplaatsen maar je reist altijd maar met twee mensen, dan moet er toch op de keuring laadvermogen genoeg zijn voor vier mensen.
Doe je dat niet dan worden er zitplaatsen afgetrokken wat eigenlijk niet terecht is, gezien je steeds maar met twee mensen onderweg bent. De prijs voor een herkeuring is bijna verdubbeld op 5 jaar. Maar nog veel erger is het wanneer je bij een jaarlijkse keuring je voertuig aanbiedt dat overladen is, dit heeft als gevolg dat je weer een eerste keuring moet doen.
Eenmaal onderweg mag je dan wel meer bagage meenemen omdat er geen vier, maar slechts twee mensen in de motorhome aanwezig zijn.

Vanomobil
Vanomobil
GoBoony
GoBoony
Urbano
Urbano
SEC Construction
SEC Construction
Ruwelka Verzekeringen
Ruwelka Verzekeringen
Dicar Motorhomes
Dicar Motorhomes
Alpha Motorhomes
Alpha Motorhomes
ABC Mobile
ABC Mobile

Campersite.be

Account registreren

Gebruikersnaam *
E-mailadres *
Wachtwoord *
Bevestig uw wachtwoord *
Telefoonnummer
Verberg mijn telefoonnummer
Zakelijk account
Heeft uw onderneming betrekking tot kampeerauto's?
Bedrijfsnaam
Btw-nummer
Website
Contactpersoon naam
Contactpersoon E-mail
Contactpersoon telefoon
Facturatie straat en huisnummer
Facturatie postcode en gemeente
Voeg uw winkel/toonzaal toe