Campersite klik Instructie nr. V3/43.12/1997-05/2010-Herz.4   Van toepassing vanaf 15/08/2010.

2. KAMPEERWAGENS
2.1. DEFINITIES
2.1.1. Kampeerwagen
Een kampeerwagen (VC - SA) is een voertuig van de categorie M1 voor speciale doeleinden waarvan de constructie een woonaccommodatie omvat die tenminste bestaat uit de volgende uitrustingen:
- zitplaatsen en een tafel
- slaapaccommodatie die met behulp van de zitplaatsen mag worden gecreŽerd
- kookgelegenheid
- opbergfaciliteiten
Deze uitrusting moet vast zijn bevestigd De tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk opklapbaar is

2.1.2. TARRA van een kampeerwagen

Deze TARRA wordt bepaald door een weging van het voertuig :
De TARRA geeft de massa van het voertuig weer (gecarrosseerd met koelvloeistof, smeerolie, gereedschap en reservewiel) :
? zonder bestuurder ;
? met brandstof (diesel of benzine of LPG): gevuld tot minimum 90% ;
? met drinkbaar water en gas: gevuld tot minimum 90%.

Het voertuig moet aangeboden worden in de configuratie zoals hierboven beschreven. Bij voorrijden dient de aanbieder te verklaren dat aan de vereiste vullingsgraden is voldaan. Dit wordt eveneens automatisch vermeld op het identificatieverslag: "Nuttig laadvermogen: op verklaring van de klant zijn alle reservoirs (brandstof, water, gas) op het moment van de weging gevuld tot minimum 90% van hun capaciteit". Indien zou blijken dat de vullingsgraden NIET 90% (van hun maximale capaciteit) zijn, gaat men als volgt te werk: ? indien op een eenvoudige wijze de ontbrekende inhoud van de reservoirs (brandstof, water, gas) kan bepaald worden, kan de gewogen TARRA vermeerderd worden met de resterende massa (brandstof en/of water om de 90% capaciteit van het reservoir te bekomen). Deze simulatie kan enkel toegepast worden op basis van de door de klant aangereikte documentatie met betrekking tot de inhoud van de reservoirs. ? Kan dit niet, dan wordt de sanctie 614 / 3 toegekend. Er wordt dan geen weging uitgevoerd noch een identificatieverslag afgeleverd.

Bij de herkeuring wordt:
? ofwel het voertuig gewogen met 90 % gevulde reservoirs
? ofwel de massa van het resterende deel bepaald op basis van de door de klant aangereikte documentatie.

2.1.3. Nuttig laadvermogen Nuttig laadvermogen = MTM - (TARRA + 75 kg)
2.2. PRAKTISCHE TOEPASSING

2.2.1. Toepassingsgebied
Deze instructie is van toepassing op alle kampeerwagens (eveneens goedgekeurd als alleenstaand geval). In de volgende gevallen wordt een weging uitgevoerd en een identificatieverslag afgeleverd:
? bij de éérste keuring
? in geval van een tweedehandskeuring
? bij de administratieve regularisatie na inschrijving en voor indienststelling
? bij een periodieke keuring waar een verbouwing, die mogelijk een invloed
heeft op de TARRA van het voertuig, wordt vastgesteld of gemeld ? op vraag van de klant om een identificatierapport te bekomen, opgesteld in functie van deze instructie (regularisatie) (*).
(*) Uit te voeren keuringen - aan te rekenen tarieven :
? Klant wenst enkel een aangepast identificatieverslag: Herkeuring (150) + weging (004) + afleveren identificatieverslag (080)
? Klant wenst een aangepast identificatieverslag EN een technische keuring:
o Buiten zijn cyclus (met wijziging van de referentiedatum)
o Bij een periodieke keuring
Technische keuring (130) + milieu + weging (004) + afleveren identificatieverslag (080).
Opmerking : Er worden geen duplicaten van het identificatieverslag afgeleverd. Bij verlies van het identificatieverslag wordt het voertuig voorgereden en een nieuw identificatieverslag opgemaakt.

2.2.2. Weging van de kampeerwagens

Wanneer de kampeerauto wordt gewogen, zal deze prestatie altijd worden aangerekend.
De kampeerwagen wordt gewogen zoals weergegeven in punt 2.1.2.

2.2.3. Nuttig laadvermogen
? De volgende regel moet steeds gerespecteerd worden: MTM - TARRA ? 75 kg
Het nuttig laadvermogen (MTM - (TARRA + 75 kg)) zal (automatisch) op het keuringsbewijs vermeld worden met nuttige informatie voor de klant : "068/4 - Nuttig laadvermogen (maximale beschikbare massa te verdelen, door de bestuurder en onder zijn verantwoordelijkheid, tussen passagiers, lading/goederen en bijkomende uitrusting) = xxx kg. De maximum toegelaten massa mag in geen enkele beladingstoestand overschreden worden op de openbare weg."
? Indien dit niet het geval is (0 ? Indien de TARRA > MTM, moet het voertuig geweigerd worden. Een keuringsbewijs "verboden tot het verkeer" met de sanctiecode 614/1 zal uitgereikt worden.

614/1 - TARRA groter dan de maximale toegelaten massa.

2.2.4. Toekennen van het aantal zitplaatsen van kampeerwagens

2.2.4.1. Algemeen principe
    Voor zover de (volgens PVG, C.O.C. of goedkeuring alleenstaand geval) goedgekeurde zitplaatsen fysiek aanwezig zijn, zullen deze vermeld worden op het identificatieverslag.

    Indien er voor een bepaalde zitplaats niet is voldaan aan de verplichting van de veiligheidsgordel (zie 2.2.4.2.) wordt deze zitplaats NIET vermeld op het identificatieverslag. Opmerking: deze zitplaatsen dienen NIET verwijderd te worden, gebruik bij stilstaand voertuig is toegelaten.
2.2.4.2. Wettelijke bepalingen met betrekking tot de veiligheidsgordels

De datum van de eerste in dienststelling bepaalt welke eis van toepassing is:

2.2.5. Identificatieverslag van de kampeerwagen

2.2.5.1. Identificatieverslag:

Er zal steeds een identificatieverslag opgesteld worden, tenzij een sanctiecode 614/2 of 614/1 werd toegekend (zie punt 2.2.3.).
Op het identificatieverslag worden de volgende gegevens vermeld:
? de maximale toegelaten massa (MTM);
? de TARRA ;
? het nuttig laadvermogen ;
? het aantal reglementaire zitplaatsen.

2.2.5.2. Het identificatieverslag wordt NIET opgesteld indien: De sanctiecode 614/2 of 614/1 (zie punt 2.2.3.) opgenomen is op het keuringsbewijs.
2.3. BIJZONDERHEDEN

2.3.1. De ombouwing van reeds in het verkeer gebrachte voertuigen naar VC / SA, kan vanaf 01/05/2003 niet meer onder hetzelfde PVG-nummer.
Er dient in dat geval een individuele gelijkvormigheidsprocedure als alleenstaand geval zonder demontage (op voorwaarde dat het voertuig reeds over een Belgisch PVG-nummer beschikt onder een andere aard) uitgevoerd te worden.

Van toepassing vanaf 15/08/2010. terug naar campersite